Kvalitné jímky


Kvalitné jímky
Úvod -> Sklolaminátové septiky

   

Laminátové septiky - ideálne riešenie pre čistenie odpadových vôd

 
Septiky slúžia na čistenie odpadových vôd a všeobecne sú konštruované tak, že majú 2-3 komory, ktorými voda preteká a odpad sa v nich usadzuje. V každej komore dochádza k mechanicko - biologickému čisteniu vody, ktorá je potom vypúšťaná späť do prírody. Naša firma predáva kvalitné laminátové septiky valcového tvaru, ktoré majú samonosnú konštrukciu, ktorá im umožňuje odolávať tlakom zeminy a podzemnej vody. Tieto septiky nie je potreba obetónované.
 

Vývoz kalu a čistenie septikov

 
V septiku sú prítokové a odtokové otvory a tiež horné otvory, kde môžete kontrolovať hladinu vody a tiež odčerpávať usadený kal. Narozdiel od žúmp, ktoré je nutné vyvážať niekoľkokrát do roka, väčšinou stačí vyviezť kal zo septiku raz za rok. Pri vývoze sa vždy časť kalu v septiku ponechá, aby sa mohli ďalej tvoriť baktérie, ktoré pomáhajú pri procese čistenia odpadových vôd. Pre vyššiu účinnosť sa ešte dodávajú špeciálne prípravky so zmesou biologických kultúr.
 

Hlavné výhody a nevýhody septikov

 
nízke prevádzkové náklady - nepotrebujete elektrickú energiu, vývoz kalu len raz ročne.
fungujú nonstop - septiky fungujú aj na chatách a miestach, kde nie je zaistený pravidelný prítok odpadových vôd
majú samonosnú konštrukciu - nie je potreba je obetónované, septiky vydrží tlaky Okoń zeminy aj tlaky podzemnej vody
 
Medzi nevýhody patrí nutnosť vybavenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Zároveň je potrebné sledovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. Musíte si väčšinou 2x ročne nechať urobiť rozdor vzorky odpadových vôd podľa požiadaviek vodoprávneho úradu. 
 

Ako septik funguje

 Odpadová voda je privedená do prvej komory, kde dochádza k hrubému predčistenie, k rozkladu organických látok ak usadzovaniu kalu. Potom tečie odpadová voda do druhej komory, kde sa usadzuje jemnejší kal. V tretej komore je odtokové potrubie a vyčistená voda tak môže odtiecť zo septiku von.

Prednosti a výhody našich  septikov

 
 • vysoká kvalita septikov
 • samonosná konštrukcia
 • vysoká tlaková odolnosť
 • dlhá životnosť
 • odolnosť proti agresívnym látkam a korózii
 • usadenie bez betonáže
 • nízka hmotnosť
 • garantovaná vodotesnosť
 • jednoduchá manipulácia a usadenie
 • záruka 12 rokov

 

Ku každemu septiku od nás zákazník obdrží:

 • podrobný montážny postup 
 • protokol o skúške tesnosti podľa čsn 750905
 • prehlásenie výrobcu o zhode podľa zákona č.22/1997 zb.
 • záručný list
Novinky

Zľavy 40 %, zľavy sú započítané v cenníku!

Volejte +421 944 556 425

Kontakt

Ger-ekoplast.LK s.r.o

 

Jednatel : Luděk Kröhn

: 03288714, DIČ: CZ03288714

Mail: info@kvalitne-jimky.sk
Tel: +420 777 241 228 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
X zavřít

     Zlava až 40%

Hledáme prodejce na Slovensku.

Záruka 25 let. Sestavy na využití dešťové vody.

Jímky, žumpy, septiky a nádrže na vodu.

Německá kvalita!! Výhodné ceny.