Kvalitné jímky


Kvalitné jímky
Úvod -> Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kvalitni-jimky.eu  Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Ger-ekoplast.LK  s. r. o. so sídlom vo Vlašimi. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

Objednávka

Objednávka je ukončená vystavením formulára objednávky a jeho potvrdením zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že si u predávajúceho objednáva uvedený tovar, že sa oboznámil s podmienkami, a že s ich ustanoveniami súhlasí a považuje pre seba za záväzné. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú fakturačnú adresu a doručovaciu adresu, na ktorú má byť objednávka doručená. Tovar je dodaný na adresu uvedenú kupujúcim na objednávke. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť jeho cenu pri prevzatí v hotovosti alebo platbou vopred v celej výške objednávky prevodným príkazom. Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a zaslať objednaný tovar podľa požiadaviek kupujúceho na udanú adresu. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci aspoň raz neodobral tovar, alebo opakovane bezdôvodne tovar vrátil.

Termín dodania:

Objednávky vybavujeme a tovar privezieme do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, v prípade potreby platby vopred na účet do 5 pracovných dní od prijatia platby. Ak nebude možné tovar v tomto termíne dodať, oznámime Vám to telefonicky alebo na e-mailovú adresu. 

Dodacie podmienky:

Miestom dodávky je adresa dodania, ktorú kupujúci vyplnil pri odosielaní objednávky z nášho internetového obchodu. Dopravu  po ČR zaisťuje predávajúci vlastnou dopravou zadarmo. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad aj dodací list. Ďalej zákazník dostane záručný list, montážny návod, protokol o skúške tesnosti podľa ČSN 75 09 05 a vyhlásenie výrobcu o zhode podľa zák. č. 22/1997 Zb. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru):

  1. Kupujúci má právo na základe ustanovenia odseku 7 § 53 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote. Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30 dní vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom.
  2. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám výrobok späť bez známok používania, nepoškodený, a s faktúrou.
  3. Tovar poškodený pri preprave nie je možné vymeniť alebo žiadať vrátenie peňazí. Je možné sa dohovoriť, že si predajca tovar odvezie, a to za vopred dohodnutú cenu.
  4. Zákazníkovi bude vrátená suma zaplatená za tovar znížená o  skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§ 53 Občianskeho zákonníka). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník.

Ochrana osobných údajov:

Odoslaním objednávkového formulára zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o Ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť Ger-ekoplast.LK s.r.o. použije osobné údaje len pre svoju potrebu.

Záverečné ustanovenia:

 

Tieto obchodné podmienky platia pri objednaní tovaru na internetových stránkach predávajúceho. Platia odo dňa  odoslania potvrdenej elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s podmienkami a cenou platnou v deň objednania na stránkach Ger-ekoplast.LK s.r.o.

Podmienky platia od 1. júla 2014.

Reklamácie:

Reklamačný poriadok vychádza zo zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. Reklamáciu je možné uplatniť iba v prípade, že je tovar v záručnej lehote. Dĺžka záručnej lehoty je 25 rokov, resp. 12 rokov, ak nie je na stránkach uvedené inak. Ger-ekoplast.LK s.r.o. si zakladá na dobrej povesti a pristupuje ústretovo ku všetkým oprávneným reklamáciám.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: 

  1. tovar bol reklamovaný po uplynutí záručnej lehoty
  2. tovar bol narušený silou či iným nešetrným zaobchádzaním 
  3. tovar bol neodborne inštalovaný, pozri montážny návod, upravovaný a opravovaný 
  4. tovar bol používaný inak, než na aký účel bol vyrobený

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 20 pracovných dní a vyrozumie o spôsobe riešenia kupujúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamáciu riešte e-mailom alebo telefonicky na:
mail: info@kvalitni-jimky.eu
tel.: +420 777241228

Novinky

Více nádrží a sestav na využití dešťové vody najdete na našem českém e-shopu.

www.nemecke-jimky.eu/

Kontakt

Ger-ekoplast.LK s.r.o

 

Jednatel : Luděk Kröhn

: 03288714, DIČ: CZ03288714

Mail: info@kvalitne-jimky.sk
Tel: +420 777 241 228 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
X zavřít

     Zlava až 40%

Hledáme prodejce na Slovensku.

Záruka 25 let. Sestavy na využití dešťové vody.

Jímky, žumpy, septiky a nádrže na vodu.

Německá kvalita!! Výhodné ceny.